Trần Quang Châu

Giám đốc công nghệ

Công ty cổ phần công nghệ WebBNC

51 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: +84(0) 97 440 22 00

Email: quangchauvn@gmail.com

Website: quangchauvn.com

Skype: quangchauvn